woefkesranch banner


Gedrag en Levensruimte van de
Shih Tzu

 

Mensen die de Shih Tzu beter kennen, zien allerlei dieren in zijn gedrag weerspiegeld. Hij wordt niet voor niets leeuwhond genoemd, en hij gedraagt zich in die zin ook zo onafhankelijk als een kat. Door zijn vaak verbluffende gedrag heeft hij echter ook heel wat weg van een aap, want hij zit hij vol verrassende streken.

 

Om echt van een Shih Tzu te genieten, wordt van de eigenaar verlangd dat hij het spel meespeelt en de vertrouweling en medeplichtige van de Shih Tzu wordt. Deze 'onderwerping' aan het karakter van de Shih Tzu mag er uiteraard niet toe leiden dat de hond in alles zijn zin krijgt. Het is echter vaak heel moeilijk om in de omgang met de Shih Tzu een juist evenwicht te vinden tussen toegeeflijkheid en een zekere discipline.

 

De Shih Tzu is in veel opzichten een onweerstaanbare hond. Door zijn fraaie uiterlijk lijkt hij op het eerste gezicht vol pretenties, hoogmoedig en nuffig, maar wie zijn vertrouwen weet te winnen komt tot een geheel ander oordeel. Deze hond is speels en juist heel weinig gecompliceerd, altijd uit op spel en gekke streken. Hij zal niet al te veel misbruik maken van de liefde die zijn baas voor hem voelt. Zijn kracht ligt meer verscholen in het bewust overhalen van mensen om zijn invallen te volgen en zijn kwajongensstreken te delen. Echt tegendraads gedrag is niet van hem te verwachten. Hij verlangt wel een goede voeding, een goede nachtverzorging, voldoende beweging en een overgrote hoeveelheid vertroetelingen, om zich op en top tevreden te voelen.

 

Shih Tzu pup

 

Hoewel hij veel warmte en genegenheid schenkt, blijft zijn karakter wat oosterse trekken vertonen. Hij weet namelijk altijd een zekere gereserveerdheid en afstand te bewaren. In grote lijnen gaat de Shih Tzu dan ook zijn eigen gang. Als het er echter op aankomt, toont hij een feilloos gevoel voor de behoefte van zijn baas. In die zin staat hij zijn altijd klaar voor de mensen met wie hij zijn leven deelt.

 

Zoals al zijn Chinese en Tibetaanse verwanten houdt de Shih Tzu van een zekere onafhankelijkheid, zowel lichamelijk als geestelijk. De liefhebbers van een hond die zich onderdanig opstelt of die gemakkelijk leert, zijn bij hem aan het verkeerde adres. Het is verrassend hoe weinig gewillig de Shih Tzu in dat opzicht is. Hij wil nog weleens opdrachten van zijn baas negeren en is opmerkelijk onverschillig als hij tot de orde wordt geroepen. Toch is deze houding niet zo zeer op rekening van het karakter van de eigenaar te schrijven. De liefhebbers van deze hond houden nu eenmaal van zijn onafhankelijkheid en zullen nooit een hoge graad van gehoorzaamheid van hem eisen De Shih Tzu is dus vanzelf ongehoorzaam en valt daarom op een baas die hem veel vrij laat. Hij zal zo'n baas ook wel willen behagen, desnoods door naar hem te luisteren, maar zelfs dat doet hij nooit zonder enig verzet. De Shih Tzu blijft wat dat betreft een ondoorgrondelijke oosterling. Vriendelijk en niet nadrukkelijk gegeven opdrachten worden dan ook eerder uitgevoerd dan strikte bevelen, als ze sowieso worden uitgevoerd. Wil vriendelijkheid niet helpen, dan kan zijn baas altijd nog overgaan de hond koel te behandelen.

 

De Shih Tzu mag dan graag mensen afstandelijk tegemoet treden, zelf kan hij slecht tegen deze benadering. Hij is dan ook wat opener en spontaner van karakter dan de Lhasa Apso en de Pekingees. Laten deze twee oosterse honden gemakkelijk hun ongenoegen blijken, de Shih Tzu is en blijft in grote trekken goed gemutst.

 

Shih Tzu pup

 

Wat zijn ongehoorzaamheid betreft kan de Shih Tzu eigenlijk op twee manieren worden benaderd. Omdat hij nu eenmaal de reputatie heeft flink eigenwijs te kunnen zijn, wordt hij als zodanig geaccepteerd, of hem wordt vanaf het prille begin geleerd om zich aan bepaalde regels te houden. Een tussenweg is er niet. In het eerste geval wordt van zijn eigenzinnigheid uitgegaan, en dat zijn hele leven lang. In het tweede geval moet de hond vooral in zijn eerste levensfasen uiterst consequent worden benaderd wat gewenst of ongewenst gedrag betreft. Een Shih Tzu weet al op heel jonge leeftijd wat hij wil, wat mag en wat niet mag. Als zijn baas zich niet aan de door hemzelf gestelde regels houdt, zal de Shih Tzu hem onmiddellijk niet erg serieus meer nemen en hem vervolgens dienovereenkomstig behandelen.

 

Een ander opvallend aspect in het gedrag van de Shih Tzu is zijn vaardigheid in de omgang met andere honden en gezelschapsdieren. De meeste exemplaren van dit ras kunnen met iedereen goed opschieten, behalve met zeer dominante partners. Zo kan hij bijvoorbeeld uitstekend met de huiskat overweg. Het is aandoenlijk om te zien hoe de toch wel waardige en bedaard uitziende Shih Tzu zijn masker laat vallen en al zijn jeugdigheid hervindt in het spel met de katten die hij kent. Ze spelen en slapen samen als echte vrienden. Omdat de Shih Tzu klein is, zijn katten niet gauw bang voor dit hondje. Ze zijn dan ook al snel aan elkaar gewend, wat aanleiding kan geven tot mooie en langdurige vriendschappen. De Shih Tzu vertoont een zelfde openheid en vriendelijkheid ten opzichte van andere honden. Hij stelt zich speels en nieuwsgierig op, en wil met iedereen kennis maken. Honden die tienmaal zo zwaar zijn als hijzelf, maken geen enkele indruk op hem. Hij benadert deze zwaargewichten net zoals iedere andere hond, zwaait eens met zijn staart en maakt een nieuwe vriend. Dit gedrag gaat vanzelfsprekend niet voor iedere Shih Tzu op. De individuele geaardheid spreekt ook een woordje mee en juist de Shih Tzu staat bekend om zijn individualisme. In het algemeen is deze hond echter goed in zijn betrekkingen met soortgenoten.

 

Shih Tzu pup

 

De Shih Tzu kan eveneens redelijk met kinderen opschieten, mits die genoeg respect voor hem opbrengen. Hij pikt het niet als zij aan zijn haren of aan zijn staart trekken, terwijl die zaken voor jonge kinderen nu juist zo'n uitdaging vormen. De Shih Tzu zal zich in dat geval terugtrekken als het kan, maar anders zal hij desnoods zijn gebit inzetten om zijn ongenoegen te uiten.

 

Kinderen en honden moeten nu eenmaal leren om met elkaar volgens bepaalde regels en met wederzijds respect te behandelen, iets waar de ouders verantwoordelijk voor zijn. Het formaat van de Shih Tzu is van dien aard dat zelfs de allerkleinsten met hem kunnen leren spelen en ravotten. Juist omdat hij zo klein is, moet echter ook worden geleerd hoe en wanneer hij kan worden opgebeurd.

 

Kinderen moeten uiteraard niet eindeloos en op een onverantwoorde manier met deze hond gaan lopen zeulen. Hoewel klein, is hij geen speelgoed.

De Shih Tzu vindt over het algemeen de omgang met volwassenen prettiger. Zijn optreden is dan ook meestal tamelijk vriendschappelijk. De Lhasa Apso en de Pekingees stellen zich wat dat betreft heel wat minder elegant tegenover vreemden op. De Shih Tzu blijft echter hoffelijk, ook al heeft deze eigenzinnige hond natuurlijk zijn voorkeuren en laat hij zijn afkeuring in bepaalde gevallen echt wel blijken. Zijn overwegend meegaande houding is wel sterk afhankelijk van de opvoeding die hij op dat gebied heeft genoten. Hij gaat heel vertrouwd met zijn menselijke medebewoners om. Bijna te vertrouwd, zou je kunnen zeggen, want als hij zo'n bui heeft springt hij op hun knieƫn en likt hun gezicht, hoe ze ook protesteren. Zijn omgang met de mens is meer gericht op gelijkwaardigheid dan op onderdanigheid. Daarbij moet wel worden gewaakt voor het eventuele feit dat hij de baas gaat spelen. Ge beurt dat, dan kan hij zich tot een kleine dictator ontpoppen. Het ligt uiteraard aan de eigenaar om daar op een goede, consequente manier paal en perk aan te stellen. Deze moet een minimaal respect weten af te dwingen aan de hand van zachte standvastigheid en uiterst consequent optreden. Als men zijn Shih Tzu dat niet leert, zal deze hond niet echt goed tot zijn recht komen.

 

Shih Tzu puppie

 

In de beslotenheid van de groep waarin mensen en honden samenleven, is de Shih Tzu dus een liefdevolle hond die in nauw contact met zijn baas leeft, ook al stelt hij zijn privacy zeer op prijs. Als hij daartoe de kans krijgt, duikt hij bijvoorbeeld graag bij zijn baas in bed. Hij beschouwt dat als een uitdaging. Mag hij niet in bed, dan zal hij dit zeker uitleven op de pantoffel van de baas door die bijvoorbeeld te verstoppen. Deze hond wil graag worden aangehaald en vindt het zo nu en dan heerlijk om op schoot te slapen. Op andere momenten zal hij zich echter weer terugtrekken voor zijn slaapje. Hij scharrelt ook graag door het huis en zal een eventuele tuin zeker niet versmaden, hoewel hoge begroeiing, struiken en dergelijke hem absoluut niet boeien. Omdat hij zich altijd voorbeeldig aanpast, kan hij overal mee naar toe worden genomen. Hij zal zich trouwens vreselijk vervelen als hij alleen thuis moet blijven, zonder speelkameraadjes zoals andere Shih Tzu's of katten. Hij gaat dan liever met zijn baas op pad, vooral als die een eind gaat wandelen.

 

bron: mijn hond, mijn vriend